Met ingang van 1 september 2016 is de Goudse Clownschool gesloten.

 

Met ingang van 1 september 2016 houdt de Goudse Clownschool op te bestaan.

De inhoudelijke koerswijziging waarin meer nadruk is komen te liggen op het vakmanschap en performance vanuit de kunst van het clownspel, heeft te weinig aangesproken. Hierdoor kwam een groot deel van het lesaanbod onder druk te staan en leverde onvoldoende deelnemers op. Het vak van clown, buiten de zorg, is kennelijk een moeilijk te bespelen terrein. Met volle overtuiging zijn we het experiment aangegaan en met opgeheven hoofd eindigen we.

Met dank aan Patrick waar het mee is begonnen, al die geweldige docenten én met dank aan alle studenten die ons hun vertrouwen hebben gegeven.

De Goudse Clownschool